pocu
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.8 Cresterea numarului de angajați care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI

Resurse Managementul Resurselor Umane

O perspectiva europeana asupra resurselor umane din domeniul sanatatii

Sistemele de asistenta medicala din intreaga lume sunt din ce in ce mai provocate de lipsa fortei de munca si de o distributie gresita a competentelor. Cu toate acestea, nu exista o abordare europeana globala privind politica de resurse umane in domeniul sanatatii, actiunile ramânând fragmentate, acesta fiind un obstacol major in planificarea eficienta. Cresterea complexitatii analitice a modelelor de planificare a resurselor umane din domeniul sanatatii nu implica automat o planificare mai eficienta, deoarece valoarea adaugata a acestor modele este dependenta de context. Cu toate acestea, politica de resurse umane este foarte diversa in Europa si, prin urmare, se contureaza necesitatea unei perspective strategice care sa fie capabila sa puna capat diferitelor politici si sisteme de planificare a resurselor umane din sanatate si sa combine eficient solutiile nationale si europene.

Mai multe informatii gasiti in materialul de mai jos